Podmienky použitia webu

1.) Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá sú platné pre využívanie služieb na webovej stránke https://9x.sk (ďalej len „portál“), ktorú prevádzkuje Poskytovateľ (definovaný v bode 2).

Tieto pravidlá vymedzujú Užívateľovi práva a stanovujú im podmienky využívania služieb. Používaním portálu Návštevník súhlasí s týmito pravidlami.

2.) Definície

Za užívateľa sa považuje právnická osoba (ďalej už len „užívateľ).
Prevádzkovateľom webového portálu “volami.sk” je spoločnosť:
Infohunt s. r. o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 51486741
DIČ: 2120731426

3.) Podmienky pre pridávanie komentárov

Komentáre pri číslach nemôžu obsahovať osobné údaje fyzických osôb. Autor komentáru sa zaväzuje, že komentár nebude obsahovať:

4.) Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za komentáre a hodnotenia pri telefónnych číslach - Prevádzkovateľ len poskytuje platformu k voľnému vyjadreniu názoru o čísle - za komentár je zodpovedný Autor daného komentáru.

Hodnotenia sú z časti moderované - ak dôjde k porušeniu u jedného z bodov v 3. časti pravidiel, tak je Prevádzkovateľ oprávnený vymazať/upraviť komentár a to bez upozornenia.

Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Užívateľa v prípade porušenia jedného z bodov v 3. Časti pravidiel, alebo pri úmyselnom spamovaní webu.

5.) Platnosť podmienok

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť od 17.8.2019

Ešte stále neviete, komu číslo patrí? Zistíme to za vás.

zistiť majiteľa čísla